Κολιοκώτσης ΕυθύμιοςΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ISBN: 978-960-9543-63-7
Μέγεθος: 14Χ21
Σελίδες: 112
Τιμή 8 €
Φιλοσοφικές αναλύσεις σε ιστορικά γεγονότα

Το πνεύμα είναι αδούλωτο και θέλει να έλθει στο φως παρά τις αντιδράσεις και τα δεσμά της ύλης. Πάντα υπάρχει ένας πόλεμος ανάμεσα στο πνεύμα ή φως και την ύλη ή σκότος. Το πνεύμα με τη φαντασία πετάει στο άπειρο, ενώ η ύλη είναι περιορισμένη στον χώρο και τον χρόνο. Όμωςοι περιορισμοί του χώρου και του χρόνου συνδέονται με την ύλη και δεν υπάρχουν στον πνευματικό κόσμο.