Καραμπάτσου Ευσταθία και Μπαζίκ Ύας (Καλάσα)

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΣΑ
ISBN: 960-89201-0-8
Μέγεθος: 21Χ28
Σελίδες: 128
Τιμή, προσφοράς 10 €

Η Καλασική Παράδοση μέσα από γιορτές και τελέσματα. Η μοναδική μέχρι σήμερα αυθεντική καταγραφή, χωρίς παραποιήσεις ή αυθαίρετες προσθήκες και ερμηνείες. Οι αφηγήσεις έγιναν από τον Καλάσα Ύα Μπαζίκ (συμβουλευόμενος γέροντες και ιερείς), ενώ οι διασυνδέσεις με την αρχαιο-ελληνική παράδοση από την Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών, Ευσταθία Δ. Καραμπάτσου. Το βιβλίο εμπεριέχει έγχρωμες φωτογραφίες και 300 περίπου αναφορές σε αρχαία συγγράμματα που καταδεικνύουν την ελληνική καταγωγή των Καλάσα. Συνοδεύεται από έναν δίσκο με ταινία δοκίμιο παραγωγής της συγγραφέως. Σενάριο Ευσταθία Καραμπάτσου, αφήγηση Λιάνα Μπουγιουκλάκη.

 

ΜΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ
ISBN: 960-87849-0-5
Μέγεθος: 14Χ21
Σελίδες: 48
Τιμή 3 €

Μια ποιητική συλλογή αφιερωμένη στον Μέγα Αλέξανδρο. Έγχρωμη έκδοση.