Κακογιάννου Φωτεινή


Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ISBN: 978-960-9543-27-9
Μέγεθος: 17Χ24
Σελίδες: 438
Τιμή 16 €

Η αρχαία ελληνική αναζήτηση στην μαγεία αποτελείται από ιατρικά, μαντικά και θρησκευτικά αξιακά συστήματα. Ασχολείται με την μετατροπή των παγκόσμιων ενεργειών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρακτικές συχνότητες, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανά γκες των ανθρώπων. Με το πέρασμα των χρόνων, ο άνθρωπος έχει επινοήσει πολλές μεθόδους για να επηρεάσει την φυσική διαδικασία...